BỤT INVESTMENT - KẾT NỐI TRUNG GIAN

  • 28/04/2023, 18:47 (GMT+7)
  • 276

Bụt Investment - Kết nối trung gian

Trong quá trình tiếp cận nguồn khách hàng, tuỳ thuộc vào nhu cầu của khách hàng và Nhà Đầu Tư (NĐT), BỤT INVESTMENT sẽ đứng trung gian kết nối để 02 bên cùng nhau làm việc trực tiếp trên các nguyên tắc của BỤT INVESTMENT theo Quy định tại Mục 2 – Nội dung cho vay Thế chấp Bất Động Sản.
- Nhà Đầu Tư (NĐT) an tâm về Vốn, nắm rõ về sản phẩm đầu tư, lưu trữ giấy tờ, văn bản liên quan đến Tài sản được thế chấp cho Hợp đồng vay.
 - Nhà Đầu Tư (NĐT) hạn chế được vấn đề thời gian trong giai đoạn đầu của Hợp đồng khi có BỤT INVESTMENT chịu trách nhiệm. Chỉ khi ký Hợp đồng mới cần sự có mặt của Nhà Đầu Tư (NĐT).

TRÁCH NHIỆM: Hiện nay, nhu cầu tiếp cận nguồn vốn vay tương đối nhiều, với tâm niệm 01 mình BỤT INVESTMENT không thể phát huy hết nguồn lực của bản thân. Hướng đến 01 cộng đồng rộng lớn về khách hàng để cùng nhau chia sẻ lợi ích và những giá trị của mình.

A    – BỤT INVESTMENT Hướng Đến Nhóm Nhà Đầu Tư
 

- Là những Nhà Đầu Tư (NĐT) có nguồn vốn, tự chủ về mặt Tài chính và có khả năng làm độc lập cho những khoản vay theo nhu cầu của khách hàng.
- Là những Nhà Đầu Tư (NĐT) có nhiều kinh nghiệm về nghiệp vụ cho Vay Thế Chấp Bất Động Sản (BĐS) hoặc các hình thức thế chấp khác.
 - Là những Nhà Đầu Tư (NĐT) chưa tiếp cận được những khách hàng có nhu cầu thực, an toàn về hồ sơ pháp lý.
- Là những Nhà Đầu Tư (NĐT) ở nhiều tỉnh thành khác nhau có mong muốn kết nối với BỤT INVESTMENT khai thác các thị trường trọng điểm và lấy BỤT INVESTMENT làm cơ sở cho những thủ tục ban đầu (thẩm định, đánh giá tính khả thi, tư vấn…).

B    – Tính Lợi Ích Của Nhà Đầu Tư Khi Bụt Investment Kết Nối Trung Gian

- Nhà Đầu Tư (NĐT) chủ động được dòng tiền vốn.
- Nhà Đầu Tư (NĐT) trực tiếp tham gia vào quá trình ký kết Hợp đồng với khách hàng mà không cần thông qua bên thứ 3 nào khác.
- Nhà Đầu Tư (NĐT) trực tiếp lưu trữ toàn bộ các hồ sơ pháp lý (giấy tờ gốc của giao dịch).
- Nhà Đầu Tư (NĐT) trực tiếp thu và nhận tiền (Lãi + Gốc + Phí…).
- Nhà Đầu Tư (NĐT) được BỤT INVESTMENT hỗ trợ trong việc cung cấp nguồn khách hàng lớn, tiềm năng, tính pháp lý cao. BỤT INVESTMENT chịu trách nhiệm thực hiện các công tác thẩm định, đánh giá tài sản. tính khả thi…
- BỤT INVESTMENT hỗ trợ Nhà Đầu Tư (NĐT) trong việc theo dõi công nợ, thu hồi nợ, xử lý nợ (nếu có và hoặc Nhà Đầu Tư (NĐT) cần.

Nhà Đầu tư– Cam kết Và Thù Lao Của Bụt Investment 
Với vai trò là đơn vị kết nối, bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất Bụt Investment cam kết nỗ lực và hỗ trợ hết mình 01 cách có trách nhiệm và sự trung thực nhất để Quý Nhà Đầu tư (NĐT) tiếp cận được nguồn khách hàng lớn, khoản giải ngân vay được an toàn nhất. Đó là trách nhiệm của Bụt Investment.

CAM KẾT RẰNG: Với các Hợp đồng – Khoản vay BỤT INVESTMENT cam kết với Quý Nhà Đầu Tư (NĐT):
- Có lượng khác hàng vay lớn và liên tục, giúp cho quá trình đầu tư của Nhà Đầu Tư được liên tục không bị gián đoạn.
- Cung cấp những khoản vay phù hợp với nhu cầu, tài chính và khẩu vị của Nhà Đầu Tư (NĐT).
- Thẩm định tài sản thế chấp vay một cách trung thực, chính xác…đảm bảo an toàn cho Quý Nhà Đầu Tư (NĐT).
- Thoả thuận trước mức Lãi – Phí – Thời gian vay một cách nhanh chóng, phù hợp với giá trị tài sản và đảm bảo mức Lãi cao so với thị trường.
- Hỗ trợ toàn bộ các vấn đề Pháp lý cho Nhà Đầu Tư (NĐT) như: Tham mưu, tư vấn và giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp lý (nếu có) cho Nhà Đầu Tư (NĐT).
- Hỗ trợ Nhà Đầu Tư (NĐT) về các biểu mẫu Hợp Đồng, Giấy biên nhận, Hợp Đồng Uỷ Quyền….liên quan đến quá trình ký kết tiền giải ngân cho khách hàng của Nhà Đầu tư (NĐT).
- Thực hiện tiếp nhận việc uỷ quyền từ Nhà Đầu Tư (NĐT) trong các vấn đề liên quan đến Hợp đồng (nếu NĐT cần và Uỷ quyền).
- Hỗ trợ Nhà Đầu Tư (NĐT) trong việc theo dõi Hợp Đồng Vay, nhắc trả Lãi – Gốc định kỳ và xử lý công nợ (nếu có và hoặc được uỷ quyền từ Nhà Đầu Tư).

GIÁ TRỊ của BỤT INVESTMENT là kết nối và tạo ra một cộng đồng lớn mạnh. Vì vậy, trong suốt quá trình vận hành và hoạt động; trên từng khoản vay và giá trị khoản vay BỤT INVESTMENT sẽ nhận giá trị thù lao được tính như sau:
 
 
Note:
- Thù lao của BỤT INVESTMENT có thể thoả thuận theo từng Hợp đồng vay và được thiết lập trên cơ sở của sự tôn trọng, bình đẳng và đôi bên cùng có lợi.
- Bảng trên là quy định chung mang tính định hướng, không hoàn toàn mang tính quyết định.

CÔNG TY TNHH BỤT INVESTMENT
Địa chỉ: 92 Nguyễn Thị Nhung, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0588 399 999
Email: info@butinvestment.vn
Website: www.dautucungbut.com