In sao đề thi tốt nghiệp THPT đảm bảo cách ly 3 vòng

  • 07/04/2021, 09:14 (GMT+7)
  • 599

Khu vực in sao đề thi là địa điểm an toàn, kín đáo, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm việc, có đầy đủ phương tiện bảo mật.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, căn cứ tình hình thực tế triển khai tại Hội đồng thi, Chủ tịch Hội đồng thi quy định thời gian in sao đề thi, số lượng đề thi in sao, chuyển giao đề thi gốc còn nguyên niêm phong cho trưởng ban in sao đề thi, phương án và thời gian vận chuyển, bàn giao đề thi đến các điểm thi bảo đảm an toàn và bảo mật.


Trước khi thí sinh dự thi, công tác in sao đề thi sẽ được đảm bảo an toàn, đúng quy định.

Khu vực in sao đề thi là một địa điểm an toàn, kín đáo, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm việc, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng cháy chữa cháy theo quy định; thực hiện nghiêm túc yêu cầu cách ly theo 3 vòng độc lập tại khu vực in sao đề thi.

Người không có trách nhiệm, tuyệt đối không được vào khu vực in sao đề thi. Trong khu vực in sao đề thi, không được sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc, các loại điện thoại, trừ 1 điện thoại cố định có loa ngoài đặt tại vòng 2 được công an kiểm soát liên tục 24h/ngày.

Mọi cuộc liên lạc đều phải bật loa ngoài, phải ghi biên bản có chữ ký của các thành phần liên quan (người nghe, công an, thanh tra), hoặc ghi âm.

Công an kiểm tra, xác nhận điều kiện an ninh, an toàn và niêm phong các phương tiện, thiết bị cần thiết tại khu vực in sao đề thi trước khi Ban In sao đề thi triển khai công việc tại khu vực này.

Những người làm việc trong khu vực in sao đề thi chỉ được hoạt động trong phạm vi không gian được quy định theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Vòng đầu tiên, in sao đề thi, chỉ gồm thành viên Ban In sao đề thi có tiếp xúc trực tiếp với đề thi, là khu vực khép kín, cách ly tuyệt đối với bên ngoài, từ khi mở đề thi gốc và bắt đầu in sao đến khi thi xong môn cuối cùng. Cửa sổ các phòng phải đóng kín và được công an niêm phong. Khoảng trống thông ra bên ngoài phải bịt kín bằng vật liệu bền, chắc.

Hàng ngày, những người ở vòng 1 tiếp nhận vật liệu và đồ ăn, uống từ bên ngoài chuyển vào qua vòng 2. Trưởng Ban In sao đề thi cử một thành viên mở sổ theo dõi và cập nhật đầy đủ các hoạt động giao tiếp với vòng 2.

Vòng 2, bảo vệ trong, gồm một công an và một thanh tra, tiếp giáp vòng một, cách ly tuyệt đối với bên ngoài đến khi thi xong môn cuối cùng.

Đây là đầu mối giao tiếp giữa vòng 3 với vòng một, có nhiệm vụ tiếp nhận vật liệu và đồ ăn, uống từ vòng 3 chuyển vào vòng một, kiểm tra các đồ vật từ vòng một chuyển ra (bát đũa, đồ ăn, đồ uống…), mở sổ theo dõi và cập nhật đầy đủ hoạt động giao tiếp giữa vòng 2 với vòng một, vòng 2 với vòng 3 và quá trình bàn giao đề thi cho hội đồng thi để chuyển cho các điểm thi.

Vòng 3, bảo vệ ngoài, tiếp giáp vòng 2, gồm công an và nhân viên bảo vệ, có nhiệm vụ bảo vệ, là đầu mối giao tiếp giữa vòng 2 với bên ngoài, bảo đảm tối thiểu 2 người trực liên tục trong 24h.

Bộ GD&ĐT yêu cầu trưởng ban in sao đề thi phải kiểm tra đảm bảo có các phương tiện thiết bị phục vụ in sao đề thi như máy photocopy siêu tốc, máy sắp xếp tài liệu và máy đếm trang (nếu có)…

Các máy móc, thiết bị không gắn bộ phận thu phát và không nối mạng Internet. Kết thúc quá trình kiểm tra cần lập biên bản. Mọi phương tiện, thiết bị, vật tư trong khu vực in sao đề thi, dù bị hư hỏng hay không dùng đến, chỉ được đưa ra ngoài khu vực này khi xong bài thi/môn thi cuối cùng của kỳ thi.

PV