Giáo viên Thành phố Hồ Chí Minh tâm tư về thu nhập tăng thêm

  • 01/10/2019, 15:51 (GMT+7)
  • 236

Quy định mới của Thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều giáo viên rất buồn lòng vì bị giảm thu nhập tăng thêm kể từ quý 3/2019.

Viên chức bị cắt giảm thu nhập tăng thêm

Ngày 22/7/2019, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành văn bản số 2980/UBND-VX về việc hướng dẫn chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố. 
Cụ thể, đối với viên chức ngành Giáo dục, Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:
“Đối với trường hợp nghỉ hè của công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo: Số ngày làm việc thực tế là số ngày của công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền cử, phân công (bằng văn bản) tham gia các hoạt động chuyên môn của ngành và của đơn vị”.
Với quy định này, viên chức giáo viên nghỉ hè trong khoảng 2,5 tháng thì không nhận được thu nhập tăng thêm.
Ngày 3/9/2019, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ban hành văn bản số 3728/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 4631/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Với quy định mới của Thành phố Hồ Chí Minh, viên chức giáo viên nghỉ hè trong khoảng 2,5 tháng thì không nhận được thu nhập tăng thêm. (Ảnh minh họa: TTXVN)

 

Theo văn bản, “Tỉ lệ mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không quá 50% số lượng lãnh đạo của cơ quan, đơn vị” đối với tất cả những người đang hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo quản lí.
Chiếu theo quy định hiện hành, Ban giám hiệu, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và văn phòng là những người được hưởng phụ cấp chức vụ từ 0,15 trở lên, chỉ còn 50% số lượng hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ và được hưởng 100% thu nhập tăng thêm.
Cùng với đó, 50% số lượng còn lại chỉ hoàn thành Tốt nhiệm vụ và chỉ được hưởng 80% của mức thu nhập này.
Điều đáng nói là, chính những bất cập trong quy định dành riêng cho ngành Giáo dục và mỗi đơn vị lại có một cách tính thu nhập tăng thêm khác nhau khiến giáo viên ở những vị trí này rất buồn lòng.

Thời gian làm việc hè do Hiệu trưởng ban ơn hoặc dĩ hòa vi quý

Với quy định “Đối với trường hợp nghỉ hè của công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo: Số ngày làm việc thực tế là số ngày của công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền cử, phân công (bằng văn bản) tham gia các hoạt động chuyên môn của ngành và của đơn vị” thì mỗi trường có một cách làm khác nhau tùy thuộc vào thủ trưởng của từng đơn vị.
Một Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (chúng tôi xin không nêu tên) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho giáo viên hưởng không 10 ngày công của tháng 6, còn tháng 7 ai được điều động đi làm nhiệm vụ kì thi trung học phổ thông quốc gia thì được tính thêm 4 ngày công.
Hiệu trưởng một trường trung học cơ sở-trung học phổ thông ở quận 10 điều động một số giáo viên vào làm việc tháng 7 để được tính công.
Giáo viên một trường trung học phổ thông ở quận 3 được Hiệu trưởng mặc định cho hưởng 15 ngày công, dù không đến trường làm việc.Giáo viên một trường trung học cơ sở ở quận Tân Bình được tính ngày công cho thời gian nghỉ hè tùy thuộc vào ngày công làm việc thực tế như coi kiểm tra lại, học chính trị hè, tập huấn giáo viên...
Số ngày công này sẽ được Hiệu trưởng chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn hợp thức hóa bằng hồ sơ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng giáo viên.
Riêng Ban giám hiệu và nhân viên văn phòng của các đơn vị thì hầu hết được hưởng trọn ngày công trong thời gian nghỉ hè vì họ phải làm việc hành chính.

Làm lãnh đạo thì phải thua thiệt?

Quy định tỉ lệ mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không quá 50% số lượng lãnh đạo của cơ quan, đơn vị đối với tất cả những người đang hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo quản lí thực sự khiến thủ trưởng đơn vị và giáo viên, nhân viên lòng trĩu nặng.
Lãnh đạo đơn vị, các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và văn phòng chỉ được 50% hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ nên một nửa trong số này sẽ bị giảm thu nhập so với giáo viên, nhân viên cấp dưới.
Giả sử một giáo viên có lương bậc 4 thì sẽ bị giảm gần 3 triệu đồng/quý, một số tiền không nhỏ so với đồng lương eo hẹp của giáo viên hiện tại.
Trong khi đó, tổ trưởng chuyên môn chỉ được hưởng 0,25% phụ cấp chức vụ, tổ phó chuyên môn là 0,15% phụ cấp chức vụ theo tháng, tính ra số tiền cũng không đáng là bao.
Và cấp dưới của họ làm việc ít hơn, ít áp lực trách nhiệm hơn nhưng rất nhiều giáo viên, nhân viên được xếp loại Xuất sắc (vì tâm lí tiền của Nhà nước).
Chúng tôi hiểu rằng, quy định của Thành ủy khống chế số lượng lãnh đạo được hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ nhằm mục đích nâng cao hiệu suất làm việc của người đứng đầu.
Đó là cũng một chủ trương rất đúng đắn của Thành ủy nhằm ghi nhận năng lực cá nhân của lãnh đạo, tạo cạnh tranh lành mạnh để góp phần làm cho thành phố giàu mạnh, văn minh.
Thế nhưng, ngành Giáo dục và Đào tạo có những đặc thù riêng so với các cơ quan hành chính khác. Nếu cứ áp dụng quy chế này một cách máy móc thì sẽ rất khiên cưỡng, bất cập và rất khó định lượng về hiệu suất công việc của từng vị trí này.

Nhiều trường học chỉ nghĩ cách chia tiền sao cho công bằng

Như chúng tôi đã phân tích, bất cập của cách áp định mức chỉ 50% lãnh đạo đơn vị hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ cho một quý nên các trường học đã nghĩ ra cách nhiều cách đánh giá khác nhau.
Một trường trung học cơ sở ở quận Gò Vấp mặc định tổ trưởng chuyên môn là hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ vì họ làm việc nhiều hơn so với tổ phó chuyên môn, văn phòng.
Hiệu trưởng một trường trung học phổ thông ở quận Bình Tân thì lấy số tiền kết dư của đơn vị để bù vào cho những người hoàn thành Tốt nhiệm vụ.

Cũng ở quận Bình Tân, một trường trung học phổ thông cho những người có chức vụ này thỏa thuận về mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Một trường trung học cơ sở ở quận Tân Phú thì đánh giá mức độ hoàn thành công việc cho từng vị trí lãnh đạo theo cách luân phiên. Nghĩa là, quý này anh được Xuất sắc thì quý sau sẽ đến phiên tôi.Họ ngầm thống nhất với nhau, ai có bậc lương cao hơn thì ghi nhận hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ, người có hệ số lương thấp hơn thì chỉ được Tốt. Sau đó, họ sẽ chia tiền với nhau, đôi bên cùng có lợi, công bằng, khỏi so bì.
Tuy vậy, không phải giáo viên, nhân viên nào cũng đồng tình với cách đánh giá thế này vì bản thân họ làm việc ngay ngắn, có lòng tự trọng và vì giáo dục.
Một tổ phó chuyên môn của một trường trung học phổ thông trên địa bàn quận Bình Tân nói với chúng tôi:
“Tôi sẽ làm đơn xin nghỉ chức tổ phó chuyên môn vì công việc phải làm nhiều hơn cấp dưới nhưng thu nhập bị giảm sút nếu chỉ được đánh giá loại Tốt.
Nếu Thủ trưởng đơn vị không xây dựng được tiêu chí rõ ràng để đánh giá hiệu suất công việc cho từng vị trí này thì họ cũng chỉ nghĩ cách chia tiền sao cho hợp lí để dĩ hòa vi quý mà thôi”.
“Tôi cảm thấy thất vọng, bị tổn thương vì quy định bất cập, khiên cưỡng này”, giáo viên này trải lòng.
Theo Nghị quyết 54 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết số 03 về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.
Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức xuất sắc năm 2018 được tăng tối đa 0,6 lần mức chi hiện tại. Năm 2019 là 1,2 lần và gấp 1,8 lần vào năm 2020.
Năm 2019, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chi hơn 7.200 tỉ đồng cho thu nhập tăng thêm này. Kinh phí này được lấy từ các nguồn như cải cách tiền lương năm trước chuyển sang, cải cách tiền lương trích lập từ nguồn thu được để lại hằng năm, ngân sách cấp huyện, thành phố...
Từ năm 2018, Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu tiến hành chi trả thu nhập tăng thêm.

Theo Giáo dục 24h